Werkwijze

Compleet integraal advies

Het financieel advies van PHinance start met een uitgebreide inventarisatie van uw situatie. U kunt hiervoor een oriënterend gesprek aanvragen. Ter voorbereiding ontvangt u van mij een inventarisatieformulier. Hierop staan relevante gegevens die ik nodig heb om uw financiële situatie in kaart te brengen. U dient ervoor te zorgen dat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.

 

De afspraak duurt bij elkaar zo'n 1 á 2 uur. Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. Het oriënterende gesprek staat in het teken van uw financiële doelen en wensen. Indien u na het gesprek gebruik wilt maken van mijn dienstverlening, leggen we de afspraken vast in een opdrachtbevestiging. Van te voren wordt u duidelijk geïnformeerd over de kosten die aan het traject verbonden zijn.

Dienstverleningsdocumenten