Hypotheek

Onafhankelijk advies bij de aankoop en (her)financiering van uw woning.

Het aangaan van een hypothecaire lening is een belangrijke beslissing. Het aangaan van de lening heeft voor de langere termijn grote invloed op uw besteedbaar inkomen. U kunt mij als adviseur en/of bemiddelaar inschakelen en om dan samen met u de fases van het hypotheektraject te doorlopenopen.

1. Kennismaking

Als uw adviseur zal ik eerst op hoofdlijnen de doelstelling, risicobereidheid, kennis , ervaring en financiële positie inventariseren.

2. Beeldvorming/Inventarisatie analyse

U en ik besluiten na stap 1 om het totale adviestraject in te gaan. De geïnventariseerde gegevens worden vertaald naar de mogelijkheden voor een hypotheek.

3. Advies

In deze fase presenteer ik welke hypotheekconstructie goed aansluit bij uw situatie en wensen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met alle relevante fiscale aspecten.

4. Procesbegeleiding

Vanaf het offertetraject tot aan het tekenen van de hypotheekakte begeleid ik u gedurende het gehele proces. Hierbij help ik u de benodigde stukken te verzamelen, controleer ik deze samen met u en onderhoud ik het contact met de geldverstrekker en verzekeraar.

5. Nazorg, beheer en onderhoud

Gedurende de looptijd van de hypotheek, indien noodzakelijk of wenselijk, kan ik u nazorg verlenen op het gegeven advies. Het kan zijn dat uw doelstellingen, risicobereidheid of financiële situatie wijzigen. Samen met u bekijk ik welke mogelijkheden er zijn die op dat moment het beste bij uw situatie passen.