Financiële Planning

Financiële planning is de manier om uw huidige en toekomstige financiële positie grondig te laten onderzoeken.

Wanneer financiële planning

  • Naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis in uw leven, zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of werkloosheid, waarbij vaak sprake is van inkomensterugval;
  • Als u een inkomensterugval in de toekomst wilt voorkomen of verminderen, als gevolg van werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, voortijdig overlijden of eventueel uw pensioen wilt aanvullen;
  • Wanneer u een bepaald doel of ideaal wilt verwezenlijken dat financiële middelen vereist, zoals de aanschaf van een woning of eerder stoppen met werken;
  • Of indien u eenvoudigweg een beter inzicht wilt hebben in uw huidige en toekomstige financiële positie.

Wat u krijgt met een financieel plan

PHinance stelt voor u een financieel plan op en geeft u:

  • helder en volledig inzicht in uw huidige en toekomstige financiële positie;
  • inzicht in de financiële risico's bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid;
  • financieel en fiscaal advies op maat om uw huidige en toekomstige financiële positie daar waar mogelijk te verbeteren en de financiële risico's af te dekken;
  • onafhankelijk advies ten aanzien van de mogelijkheden om uw doel of ideaal te verwezenlijken.